3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

24.3.

24.03.2014 13:43

PRV - učit na písemku  (uč.str 40 - 47)

          ČT - vytvořit pohádku, příběh na vyjmenovaná slova