3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

23.4.

23.04.2014 12:39

ČJ - naučit slovní druhy,

M - 76/4 do M DÚ