3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

22.5.

22.05.2014 11:23

ČJ - 144/17 na papír A4,

    M - PS 39/1,2, dodělat,

    Písanka str.11