3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

21.5.

21.05.2014 11:23

ČJ - opakovat definice slovních druhů a jejich určování (zítra písemka),

    M - PS 40/1 a 41/5,

  Aj - PS 47/1