3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

20.5.

20.05.2014 12:28

ČJ - 142/9 do ČJ DÚ,

        M - 91/2 do M DÚ,

    PRV - dodělat zápis v sešitě