3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

2.4.

02.04.2014 11:30

ČJ - PS 17/8, příprava na diktát ze včerejška

    M- 69/2 do M DÚ