3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

18.3.

18.03.2014 12:27

ČJ - pracovní list - doplnit i,y, procvičovat pády

 M - dodělat, kdo neměl DU na dnešek (61/3 do M DU)