3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

17.3.

17.03.2014 13:39

ČJ - 98/25 do ČJ DÚ opsat věty, vyhledat podstatná jména a určit pád, číslo, rod

             M - 61/3 do M DÚ , dodělat PS 5/6