3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

14.5.

14.05.2014 11:48

ČJ - 141/5 do ČJ - DÚ, opsat do sešitu,doplnit a určit slovní druhy,

    M - 88/1 do M DÚ