3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

14.4.

14.04.2014 12:32

ČJ - učit na kontrolní práci

       PRV - domalovat obrázky v sešitě

       ČT - kdo neměl čtenářský deník, přinést na úterý