3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

12.6.

12.06.2014 11:06

ČJ + M - opakovat na kontrolní práce dle pracovních listů,   

            Písanka dopsat do str. 23, co komu chybí