3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

10.4.

10.04.2014 12:22

ČJ - ze cv. 91/23 do ČJ DÚ vypsat podstatná jména (určit pád, číslo, rod) a slovesa (určit osobu, číslo, čas)

             M - učit na kontrolku

ČT - čtenářský deník na PO

           AJ - 45/5, PS 78 dodělat