3. třída ZŠ Pitín

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Assmannová

Konzultační hodiny: denně v době od 12.30 do 14.00 hod

732121464
jitkabarca@seznam.cz

1.4.

01.04.2014 12:36

ČJ - dokončit PS 16/4, procvičit určování osoby a čísla u sloves, na čtvrtek příprava na diktát 111/10

            AJ - PS 33/1